Pęczniew


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Poddębice, pow. poddębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła na cmentarzu katolickim. Położona we wschodniej części cmentarza przy ogrodzeniu. Spoczywa tu jeden żołnierz.

Opracowanie:Dominik Dąbrowski
Data danych:2018-12-08
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CRYNKIEWICZWIKTORJAGERART. BR. 4 BTL.1914-11-15--- -


Powrót do strony głównej