Brenna


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brenna, pow. cieszyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Cmentarz znajduje się niedaleko głównej drogi przy ul. ks. Erwina Miklera. W głębi cmentarza na lewo od głównej alejki znajduje się grób rodziny Kozieł.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2019-08-19
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KOZIEŁPAWEŁ--1917--- -


Powrót do strony głównej