Czeski Cieszyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:Czechy
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych w I wojnie światowej w Czeskim Cieszynie (Czechy) został postawiony w 1930 roku z inicjatywy niemieckiego stowarzyszenia kombatantów wojennych Kriegerverein. Było na nim wypisanych 400 nazwisk poległych. 26 sierpnia 1939 roku bojówkarze V kolumny zniszczyli go w ramach prowokacyjnego zamachu. Po wojnie miejsce reliefu z brązu przedstawiającego bolejącego żołnierza zajął kamienny krzyż. W 2000 roku płaskorzeźbę zrekonstruowano i przywrócono w dawne miejsce. Pomnik odnowiono w 2018 roku.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2019-10-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej