Sosnowiec II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Sosnowiec, pow. m. Sosnowiec
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik powstał w latach międzywojennych, dla upamiętnienia mieszkańców Zagórza, którzy walczyli podczas I wojny światowej oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Fundatorem pomnika był ówczesny proboszcz, ks. Stanisław Senko. Pierwotny monument z figurą żołnierza trzymającego wartę, był posadowiony w miejscu, gdzie dziś na postumencie z białych cegieł stoi żeliwny krzyż. Gdy w 1939 r. Niemcy weszli do Sosnowca, kazali zburzyć czczony przez Polaków pomnik. Dwaj Zagórzanie mieli go wywieźć do leżącego koło cmentarza kamieniołomu i rozbić go na drobne kawałki. Po drodze postanowili jednak uratować rzeźbę. Po kryjomu wywieźli ją na cmentarz i schowali w grobie. Po wojnie figura nie mogła wrócić na swoje miejsce, leżała porzucona w cmentarnej kaplicy, później też w pałacu Mieroszewskich. Po 75 latach za sprawą Zagórskiego Stowarzyszenia Regionalnego "Pakosznica", Pomnik Nieznanego Żołnierza stanął obok swojego pierwotnego miejsca, powtórnie odsłonięty 11 listopada 2014 r.
Źródło: www.straznicyczasu.pl

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2019-11-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej