Brzeziny II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Brzeziny, pow. brzeziński, ul. Wojska Polskiego
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik pamieci żołnieży poległych pod Brzezinami w czasie Bitwy Łodzkiej, pochowanych w starej, prawosławnej części katolickiego cmentarza parafialnego.
Źródło: Facebook - "Brzeziny bez cenzury" oraz "Dawne Brzeziny".

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2019-11-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej