Cibory Gałeckie II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zawady, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny określany jako „leśny”, najprawdopodobniej żołnierzy armii niemieckiej, położony jest około 430 m na północ od wsi, w lesie, 25 m na zachód od drogi gruntowej prowadzącej na pola. Liczba pochowanych tutaj żołnierzy jest nieznana. Wymiary cmentarza wskazują na możliwość założenia maksymalnie pięciu rzędów mogił po sześć-osiem grobów w rzędzie, co w przybliżeniu wynosi 30-48 osób.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej