Cibory-Krupy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zawady, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest około 1,5 km na północny-wschód od Grabo-wa Starego i około 1,6 km na północny-zachód od wsi Cibory-Marki, w lesie zwanym Opielaki, przy skrzyżowaniu dróg gruntowych. W materiałach archiwalnych nekropola funkcjonuje pod nazwą miejscowości Grabowo Stare; obecnie, pod względem administracyjnym położona jest na gruntach wsi Cibory-Krupy.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej