Czarna Wieś Kościelna


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Czarna Białostocka, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Na cmentarzu parafialnym w Czarnej Wsi Kościelnej znajduje się mogiła zbiorowa lub kwatera w której spoczywa jedenastu żołnierzy armii carskiej. Jej elementy napowierzchniowe zostały całkowicie zatarte. Współcześnie nie jest możliwe wskazanie miejsca złożenia pochówku w obrębie nekropoli.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej