Daniłowo Małe


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łapy, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny jedenastu żołnierzy armii niemieckiej znajduje się około 800 m na północny wschód od wsi, po zachodniej stronie szosy Daniłowo Duże – Łapy-Pluśniaki. Współcześnie, cmentarz jest nieczytelny na powierzchni gruntu, wał oraz nasypy mogił zostały zniszczone, a teren nekropoli jest użytkowany rolniczo. Szczątki żołnierzy nie zostały ekshumowane. Cmentarz określany jako położony „w lasku brzozowym pod wsią”. Po II wojnie światowej drzewa wycięto, a teren wokół cmentarza wykorzystywano jako wiejskie pastwisko.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej