Dawidowicze


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zabłudów, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest około 1,5 km na południowy-wschód od skraju wsi, w lesie zwanym Popowszczyzna, u zbiegu dwóch dróg leśnych.
Cmentarz został założony na planie nieforemnego prostokąta o wymiarach 31x36 m, z wygiętą zachodnią krawędzią. Wnętrze cmentarza jest całkowicie zatarte; na powierzchni czytelne są nieliczne wkopy, które mogą być pozostałością po pracach ekshumacyjnych.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej