Gąsówka-Osse


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łapy, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

We centrum wsi, przy rozstajnych drogach prowadzących do wsi Gąsówka–Skwarki i Płonka Kościelna, znajduje się niewielki cmentarz wojenny na którym spoczywa sześciu żołnierzy armii niemieckiej. Z pierwotnych 6 mogił ziemnych pozostał tylko przydrożny krzyż. Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej