Grabowo Stare


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zawady, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Cmentarz wojenny na którym spoczywa ośmiu żołnierzy armii niemieckiej oraz osiemnastu żołnierzy armii carskiej, położony około 175 m na zachód od północnego skraju wsi, w lesie, przy drodze która obecnie prowadzi w kierunku łąk.
Ślady cmentarza zatarte, brak zachowanych mogił i inskrypcji

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej