Grzybowce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gródek, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest około 1,2 km na północny-wschód od wsi, w lesie sosnowo-brzozowym, na stoku wybitnego wału terenowego. Założony został na wschód od drogi leśnej, współcześnie całkowicie zatartej.
Ślady cmentarza zatarte, brak zachowanych mogił i inskrypcji

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej