Jałówka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Supraśl, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest około 3 km na północny-wschód od zabudo-wań wsi Jałówka, pomiędzy nasypem torowiska nieczynnej kolejki wąskotorowej zbudowanej w czasie I wojny światowej a drogą leśną prowadzącą do przysiółka Zacisze. Cmentarz założono na planie prostokąta o wymiarach 30 x 32 m. Jego granicę stanowi mocno zerodowany wał ziemny o szerokości podstawy około 1,5 m oraz rów o szerokości około 1 metra. Różnica poziomów pomiędzy najwyższym zachowanym poziomem wału a dnem rowu wynosi 37-40 cm. Wnętrze cmentarza jest całkowicie zatarte, a teren cmentarza zalesiony.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej