Kaniuki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zabłudów, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Mogiła dwóch żołnierzy armii carskiej znajdowała się na wschodnim skraju wsi, na północ od drogi do wsi Ciełuszki. Żołnierze zmarli w lazarecie, urządzonym w jednym w domów. Pochowano ich w prowizorycznej trumnie wykonanej z rozpołowionej dłubanki. Mogiłę oznaczono drewnianym krzyżem. Po powrocie w bieżeństwa, brat kowala, Grzegorz Daniluk wystawił betonowy nagrobek. Inskrypcja była prosta, upamiętniająca nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej. Jakiś czas po zakończeniu II wojny światowej mieszkańcy wsi rozpoczęli pobieranie piasku z okolicy mogiły, coraz bardziej podkopując pomnik. Z czasem nagrobek przewrócił się, ślady mogiły zostały zatarte.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej