Klewinowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest około 500 m na południowy-wschód od wsi, na uroczysku zwanym Mogiłki. Obecnie obraz cmentarza został zatarty w terenie. Jego obecność potwierdzają jedynie zachowane wały ziemne.
Wnętrze cmentarza zatarte, brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej