Kruszewo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Choroszcz, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła wojenna w której spoczywa nieznana liczba żołnierzy armii carskiej, położona na południowy-wschód od zwartej zabudowy wsi, pomiędzy drogą do wsi Izbiszcze a doliną Narwi. Obecnie mogiła znajduje się na terenie prywatnej posesji. Kopiec mogilny i jego otoczenie zostały w znacznym stopniu zniszczone. W centralnej części nasypu stoi wysoki, drewniany krzyż łaciński (z całą pewnością wtórny). Mogiła jest porośnięta bzem.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej