Łapy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Łapy, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach odnajdujemy dwa miejsca pamięci związane z wydarzeniami I wojny światowej.
Jednym z nich jest mogiła cywila ofiary wojny - Bolesława Markowskiego, mieszkańca Łap, który zginął 15 lutego/28 lutego 1915 r. podczas bombardowania łapskiego węzła kolejowego przez niemiecki sterowiec.
Drugim mjejscem jest zbiorowa mogiła na tymże cmentarzu, kryjąca szczątki 5 żołnierzy niemieckich. Obecnie mogiła ta nie istnieje i nie wiadomo dokładnie w którym miejscu się znajdowała. Najprawdopodbniej spoczywają oni pod obecnym Grobem Nieznanego Żołnierza a pamiątkę po nich stanowi kamienny krzyż z inskrypcją "Poległym w I wojnie światowej 1914-1918".

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-19
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MARKOWSKIBOLESŁAW--1915-02-15--- -


Powrót do strony głównej