Łapy-Osse


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Łapy, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

W Łapach-Ossych, na zabytkowym cmentarzu ewangelicko-prawosławnym znajduje się mogiła cywilnej ofiarny wojny. Pochowano w niej 23 letniego mieszkańca Łap, wyznania prawosławnego, który zginął 15/28 lutego 1915 r. podczas bombardowania łapskiego dworca przez niemiecki sterowiec.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-19
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
RAGELIWAN WŁADIMIROWICZ--1915-02-15--- -


Powrót do strony głównej