Łupianka Stara


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łapy, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny, na którym spoczywa dziesięciu żołnierzy armii niemieckiej, znajduje się około kilometra na południe od wschodniego skraju wsi, na wschodnim skraju lasu otaczającego gospodarstwo kolonijne zwane Car.
Cmentarz zatarty, brak zachowanych nazwisk.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej