Nowe Chlebiotki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zawady, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest około 1 km na południe od wsi Stare Chlebiotki, w lesie, w siodle terenu pomiędzy dwoma piaszczystymi wzgórzami, u podnóża „Krzywej Góry”.
Cmentarz zatarty, brak zachowanych nazwisk.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej