Nowosady


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zabłudów, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest w lesie sosnowym pomiędzy wsiami Nowosady i Krynickie, w bliższej odległości do drugiej z tych miejscowości (około 700 na północny-zachód od zachodniego skraju zabudowań wsi), jednak pod względem administracyjnym na gruntach wsi Nowosady.
Wnętrze cmentarza zatarte, brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej