Pajewo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tykocin, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej znajduje się obecnie pomiędzy pasem drogi S8 a drogą pomocniczą Radule-Jeżewo Stare, około 1 km na północ od wsi Pajewo, na wschodnim skraju Lasu Pajewskiego. Spoczywa na nim 55 żołnierzy armii niemieckiej oraz 39 żołnierzy armii rosyjskiej, w tej liczbie prawdopodobnie także Polacy. W 1920 r. pochowano tutaj oficera polskiego. Miał on oddzielny grób, z imieniem i nazwiskiem wypisanym na drewnianej tabliczce.
Na terenie cmentarza widoczne kamienne kurhany zwińczone metalowymi krzyżami. Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej