Podozierany


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gródek, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest około 1,8 km na północny-zachód od zachodniego skraju zabudowań wsi Podozierany, w lesie sosnowym, około 20 m od drogi łączącej zabudowania kolonijne Podozieran.
Cmentarz zniszczony, zatarty w terenie. Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej