Sierki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tykocin, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest 2 km na południowy-zachód od centrum wsi, w lesie pomiędzy zabudową kolonijną wsi Sierki i Łopuchowo.
Cmentarz zniszczony, zatarty, trudny do odnalezienia w terenie. Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej