Stare Krzewo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zawady, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy poległych w 1915 r. Znajdował się na wschodnim skraju wsi, po południowej stronie szosy Jeżewo Stare – Mężenin. Cmentarz zniszczony i rozkopany po II wojnie podczas budowy drogi. Nie przeprowadzano ekshumacji więc szczątki poległych nadal spoczywają w tym miejscu.
Cmentarz zniszczony. Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej