Stelmachowo I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tykocin, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy armii niemieckiej położony jest po wschodniej stronie drogi z Jeżewa Starego do Tykocina, w otoczeniu lasu. Spoczywa na nim 44 żołnierzy armii niemieckiej poległych w sierpniu 1915 r. Obecnie, teren cmentarza jest wyrównany i ogrodzony. Zarysy mogił i innych elementów cmentarza są nieczytelne. W części centralnej znajduje się granitowy nagrobek z krzyżem oraz pamiątkową inskrypcją: „TU SPOCZYWAJĄ / ŻOŁNIERZE / Z WOJNY 1915 r / CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej