Stelmachowo II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tykocin, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Na cmentarzu folwarku Stelmachowo pochowanych zostało dwóch żołnierzy armii niemieckiej poległych w sierpniu 1915 r. Nekropola znajdowała się na północny-wschód od zabudowań majątku, po zachodniej stronie drogi Jeżewo Stare-Tykocin. Po II wojnie światowej na terenie cmentarza wzniesiono budynek szkolny, niszcząc zapewne część grobów. Parę lat temu został on rozebrany, a na jego miejscu zbudowano dom.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej