Supraśl


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Supraśl, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła żołnierza lub żołnierzy armii niemieckiej znajdowała się na cmentarzu prawosławnym, obecnie rzymskokatolickim w Supraślu. Obecnie mogiła zatarta, niemożliwa do zlokalizowania.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej