Suraż


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Suraż, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Na cmentarzu parafialnym w Surażu spoczywa siedemnastu żołnierzy armii rosyjskiej. Pierwotnie, pochowano ich w mogiłach polowych w okolicach miasta, a następnie, w drugiej fazie organizacji cmentarzy wojennych, ciała ekshumowano i przeniesiono na cmentarz. Mogiła znajduje się w miejscu Grobu Nieznanego Żołnierza, upamiętniającego żołnierzy poległych w latach 1914-1918 oraz 1920 r.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej