Suszcza


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Michałowo, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest około 1,6 km na północ od zabudowań wsi Suszcza, w lesie sosnowym, bezpośrednio na północ od drogi leśnej łączącej szosy: Suszcza-Planty oraz Suszcza-Odnoga-Kuźmy. Obecnie wnętrze cmentarza jest całkowicie zatarte, a teren cmentarza zalesiony.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej