Szafranki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tykocin, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny znajduje się na południowo-wschodnim skraju wsi, około 100 m za zabudowaniami, w lesie. Krótszy bok jest równoległy do drogi gruntowej z Szafranek do wsi Łazy Duże i Słomianka. Pochowano tu 673 żołnierzy: 336 niemieckich i 337 rosyjskich.
Nasypy mogił częściowo zatarte. Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej