Targonie Wielkie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zawady, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest około 370 metrów na północny-zachód od północnego skraju wsi Targonie Wielkie, w lesie sosnowym, około 50 m na południowy-zachód od szosy prowadzącej do wsi Łaś Toczyłowo.
Granice nekropoli zostały częściowo zniszczone wkopami gospodarczymi. Wnętrze cmentarza jest całkowicie zatarte, a teren zalesiony i zaśmiecony. Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej