Załuki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gródek, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz żołnierzy armii niemieckiej zlokalizowany był przy drodze piaskowej z Królowego Mostu do Gródka, w odległości około 1 km od Załuków. Na tym niewielkim cmentarzu spoczywało pięciu żołnierzy armii niemieckiej. Współcześnie, elementy napowierzchniowe cmentarza zostały całkowicie zatarte w krajobrazie oraz pamięci mieszkańców i nie jest możliwe wskazanie lokalizacji nekropoli
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej