Białystok I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Białystok, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny w Lesie Zwierzynieckim położony jest w południowej części miasta, u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Świerkowej z wejściem od strony ul. Zwierzynieckiej, sięgającym swoim zasięgiem tereno zajętego obecnie przez budynek Radia Białystok. Cmentarz zadbany jeszcze w okresie międzywojennym, obecnie zapuszczony i zruinowany.
W sierpniu 2001 r. na zlecenie Ludowego Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi przeprowadzona została częściowa ekshumacja szczątków żołnierzy spoczywających na tym cmentarzu. Niestety, z przeprowadzonych wówczas prac nie zachowała się żadna dokumentacja. Z krótkiego protokołu z ekshumacji przechowywanego w archiwum VDK w Kassel wynika, że wydobyto i powtórnie pochowano na cmentarzu zbiorczym w Bartoszach koło Ełku szczątki 246 osób. Procedura ekshumacyjna prowadzona była w sposób charakterystyczny dla postępowania ze szczątkami żołnierzy armii niemieckiej z czasów II wojny światowej, które w ramach porozumienia polsko-niemieckiego mogą być ekshumowane i przenoszone na cmentarze zbiorcze (m.in. w Bartoszach koło Ełku, Siemianowicach Śląskich, Nadolicach Wielkich pod Wrocławiem, Warszawie, Mławce i Joachimowie). Było to nieprawidłowe działanie, gdyż większość, jeśli nie całość prac prowadzona była w części cmentarza zajętej przez pochówki z czasów I wojny światowej, to jest pomiędzy ulicą Zwierzyniecką a ogrodzeniem terenu rozgłośni radiowej.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej