Bołtryki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Michałowo, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest w lesie, na północny-wschód od zabudowań nieistniejącej wsi Bołtryki i na północny wschód od drogi łączącej nieistniejącą wieś Rudnia z szosą Szymki-Juszkowy Gród, na północ od brzegu zbiornika Siemianówka. Nekropola założona została na zachód od drogi leśnej prowadzącej od szosy w kierunku łąk.
Ślady cmentarza zatarte, brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej