Borki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gródek, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony na północ od zabudowań wsi Borki, założony został na zachód od drogi leśnej, współcześnie niemal całkowicie zatartej. Cmentarz założono na planie prostokąta o wymiarach 28x20 m. Granicę nekropoli stanowi wał ziemny, którego podstawa ma obecnie około 2 m szerokości oraz rów o szerokości ok. 1,5 m.
Wnętrze cmentarza zatarte, brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej