Białystok II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Białystok, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz ewangelicki powstał w 1885 r., poza granicami ówczesnego Białegostoku, na terenie obecnej dzielnicy Wygoda. Na terenie kwatery wojennej na tym cmentarzu, w początkach 1916 r. znajdowało się 150 mogił żołnierzy armii niemieckiej, zaś pod koniec I wojny światowej 210 grobów. Na skraju kwatery wojennej, w 1916 r. wzniesiono kaplicę pamięci, która w ruinalnym stanie zachowała się do czasów obecnych i stanowi jedyny ślad dawnego cmentarza.
Po II wojnie ślady mogił zostały zatarte, kaplica popadła w ruinę. Dopiero w latach '90 podjęto prace zmierzające do uporządkowania terenu cmentarza i renowacji kaplicy. Kaplica została odnowiona a przy niej postawiono współczesny mur z wkomponowanymi elementami pozostałości po dawnych nagrobkach.
W marcu i kwietniu 2002 roku na terenie kwatery żołnierzy armii niemieckiej z czasów I wojny światowej przeprowadzono prace ekshumacyjne, w wyniku których podjęto szczątki 60 osób. Ponownego pochówku dokonano na cmentarzu zbiorczym w Bartoszach koło Ełku. Należy podkreślić, że prace ekshumacyjne miały na celu przeniesienie szczątków żołnierzy armii niemieckiej z czasów II wojny światowej. Zaplanowano je w oparciu o błędne ustalenia poczynione na początku lat 80 XX w. Autorzy dokumentacji ewidencyjnej uznali wówczas kaplicę pamięci żołnierzy z czasów I wojny światowej za mauzoleum żołnierzy armii nazistowskiej wzniesioną w latach 1942-1943. Bezpodstawnie przyjęto też wówczas, że w obrębie kwatery wojennej na tym cmentarzu byli grzebani żołnierze polegli w czasie II wojny światowej.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej