Białystok III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Białystok, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

W prawosławnej części cmentarza znajduje się mogiła zbiorowa ośmiu żołnierzy armii carskiej poległych 7(20) i 8(21) lipca 1915 r. Mogiła znajduje się przy głównej alei cmentarnej, w pobliżu kaplicy. Ujęta jest w betonową opaskę, oznakowana dwoma krzyżami: współczesnym, spawanym z żelaznych półfabrykatów oraz pochodzącym sprzed kilkudziesięciu lat krzyżem kowalskiej roboty. Tabliczka pamiątkowa malowana na biało, z odręczną inskrypcją wykonaną czarną farbą.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-22
Nazwisk: 8

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BATINNIKOLAISZER.-1915-06-7/8--- -
BIEŁOKOZOWPIETRST. UN. OF.-1915-06-7/8--- -
BŁOWDIMIRIJST. UN. OF.-1915-06-7/8--- -
FIEDOSOWKALINIKSZER.-1915-06-7/8--- -
GRISZKOWNAZARMŁ. UN. OF.-1915-06-7/8--- -
KRONIUKPIOTRSZER.-1915-06-7/8--- -
OŁUBGRIGORIJSZER.-1915-06-7/8--- -
SOJKONIKOLAI--1915-06-7/8--- -


Powrót do strony głównej