Bartosze II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ełk, pow. ełcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Mogiła wojenna na polu uprawnym, położona na wzniesieniu, 100 m od drogi DK16 na wysokości wioski Bartosze. Jest miejscem spoczynku 64 nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej poległych na przełomie †1914/15.
Brak nazwisk poległych.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2021-05-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej