Ożenna II (nr 2)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Krempna, pow. jasielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 2 - okręg I
Opis:

Cmentarz zdewastowany i zarośnięty, trudny do znalezienia, dojście jarem od wsi Ożenna.
Pochowano na nim 150 żołnierzy rosyjskich we wspólnej ogile zbiorowej. Brak tablic immiennych. Znajduje się tam kamienna tablica z napisem:
AUF DEM FELDE DER EHRE GEFAILEN 150 RUSSISCHE KRIEGER
(Na polu chwały poległo 150 rosyjskch żołnierzy)

Dane pochodzą z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Sławomir Sajak
Data danych:2011-06-29
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CZEWSKYELIASROS.----- -


Powrót do strony głównej