Grab II (nr 5)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Krempna, pow. jasielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 5 - okręg I
Opis:

Cmentarz nieopodal głównej drogi, przejście przez teren prywatny.

Dane pochodzą z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Sławomir Sajak
Data danych:2011-06-29
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GUSZEWAFANASIFAHNR./ROS.IR 1911915-01-21--- -
WOHANOWALEKSANDERROS.----- -


Powrót do strony głównej