Wójtowa (nr 102)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lipinki, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 102 - okręg III
Opis:

Cmentarz wojskowy nr 102 w Wójtowej. Znajduje się na nim 25 nagrobków niemieckich oraz 16 z krzyżami prawosławnymi. Wszystkie krzyże są metalowe. Nagrobki są ziemne, obmurowane. Pośrodku znajduje się pomnik kamienny wysoki na ok. 3 m. Cmentarz jest otoczony murkiem murowanym.

Opracowanie:Krzysztof Przeździk
Data danych:2008-10-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej