Chmielewo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Zlokalizowana na dawnym cmentarzu wiejskim. Miejsce spoczynku 1 żołnierza armii niemieckiej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-21
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ARNDTFRIEDRICHMUSK.1 KOMP. INF. REGT. 451914-12-10--- -


Powrót do strony głównej