Cierzpięty II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Zlokalizowana na dawnym cmentarzu wiejskim. Jest miejscem spoczynku 5 żołnierzy niemieckich, w tym 3 o nieznanej tożsamości.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-21
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
PARPARTOTTOARM. SOLDAT2 ARM. KOMP.1915-06-11--- -
ULLRICHPAULARM. SOLDAT-1915-03-11--- -


Powrót do strony głównej