Zatory


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zatory, pow. pułtuski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wśród pól. Za pałacem należy skręcić na zachód w stronę Narwi w drogę wśród zabudowań, a następnie jeszcze raz w lewo, za ostatnim domostwem ok. 300 m z lewej strony widać pagórek – to właśnie cmentarz.

Obiekt w formie bastionu, na narożach obłożony kamieniami. Sprawia wrażenie na niedokończony. Do dnia dzisiejszego zachowała się marmurowa tablica. Obok tablicy metalowy krzyż wysokości ok. 60 cm. Stan zachowania szczątkowy.
Według relacji mieszkanki wsi pochowano tu kilka tysięcy żołnierzy rosyjskich i niemieckich. Podobno ciała kładziono warstwami i przesypywano wapnem. Jeszcze parę lat temu był tu kamień z ilością pochowanych żołnierzy.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BUSCHKARLLEUTNANT UND KOMPAGNIEFUHRERINF. REGT. 342 8 KOMP.1915-07-30-1881-09-25- -


Powrót do strony głównej