Białogóra


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Krokowa, pow. pucki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Pomnik poświęcony mieszkańcom wsi poległym podczas I wojny światowej ustawiony jest na terenie miejscowego cmentarza. Nie jest znana dokładna data jego odsłonięcia ani jego fundator. Na dwu stopniowej podstawie z kamiennej kostki ustawiono owalny kamień narzutowy. Do jego frontu wklejono płytę inskrypcyjną zawierającą 14 nazwisk. Na szczycie pomnika umieszczono metalowy krzyż. Pierwotnie pomnik otoczony był parkanem, a placyk wokoło obsypano piaskiem lub żwirem oraz otoczono krawężnikiem z biało malowanych kamieni polnych. W późniejszym okresie parkan wymieniono na żywopłot świerkowy. Nie przycinany i zaniedbany w latach powojennych żywopłot rozrósł się. Jego ślady, w formie karczu, widoczne są do dnia dzisiejszego. W okresie po drugiej wojnie światowej teren cmentarza oraz sam pomnik uległy poważnej destrukcji. Prawie połowa kostki składającej się na podstawę pomnika odpadła. Tablica z inskrypcjami została poważnie uszkodzona. Metalowy krzyż wieńczący pomnik został skradziony. Dzięki staraniom miejscowego proboszcza w latach 1998 - 2001 teren cmentarza został oczyszczony. Pomnik zaś poddano renowacji. Uzupełniono brakującą kostkę z podstawy pomnika. Uszczelniono i uzupełniono jej spoiny. Tablicę inskrypcyjną wymieniono. Kopia jest trochę większa od oryginału. Tekst starano się odtworzyć jak najdokładniej. Tak w treści jak i jego formie. Nie udało mi się potwierdzić zasłyszanej informacji iż nową tablice wykonano większą aby przykryć i zabezpieczyć pod nią oryginał. Podczas remontu pomnika na jego drugim stopniu umieszczono dodatkowo tablicę z czarnego granitu. Wklęsło ryty tekst, malowany na złoto, informuje: "Poległym i zaginionym w I-II wojnie światowej oraz mieszkańcom Białogóry i okolic".

Źródło: Cmentarze Ziemi Lęborskiej

Opracowanie:Warcisław Machura, Marek Drzewiecki
Data danych:2018-07-29
Nazwisk: 14

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
TWORKHERMANN------ obelisk
TESKEERICH------ obelisk
SYLVESTERFRIEDRICH------ obelisk
STEINKEFRANZ------ obelisk
SCHWABEHEINRICH------ obelisk
SCHWABELUDWIG------ obelisk
RICHTERERWIN------ obelisk
RADEMACHERERWIN------ obelisk
NIMZFRITZ------ obelisk
MATTICKGUSTAF------ obelisk
MAIKEKARL------ obelisk
LABUDDEOTTO------ obelisk
DEHNARTUR------ obelisk
BRETZLAFFOTTO------ obelisk


Powrót do strony głównej