Dziadowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:nieistniejąca wieś między Piszem a wsią Wincenta, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Zlokalizowane na dawnym,nieczynnym cmentarzu ewangelickim.
Pochowani są tu 2 nieznani żołnierze armii rosyjskiej oraz jeden żołnierz armii niemieckiej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-07-03
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
NUCKELTADOLFLDSTM.3 KOMP. LDST. JNFT. BATL. LOTZEN II.XX-51914-09-14--- -


Powrót do strony głównej