Góra II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Kwatery wojenne znajdują się na dawnym, nieczynnym cmentarzu ewangelickim. Pochowanych jest tu dwóch żołnierzy armii niemieckiej, oraz trzech żołnierzy armii rosyjskiej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-22
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GUDAROWSKI---1914/15--- -
KLEITZGUSTAV--1914/15--- -


Powrót do strony głównej