Jeże I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Mogiły cywilnych ofiar wojny znajdują się w dolnej, południowo-wschodniej części nieczynnego cmentarza ewangelickiego w Jeżach.
Mogiły oficerskie znajdują się w górnej części cmentarza.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-03-05
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MARZINIKOTTILIE--1914-08--- CYWILNA OFIARA
MASUCHCHARLOTTE--1914-08--- CYWILNA OFIARA
OSTEN von derKARL LUDWIGLTN.4. KOMP. GREND. REGT. 21915-03-01--- -
PABSTERNSTMAJOR U. ABTLGS. KOMDR.1. MOB. ERSATZ ABTLG. FELD - ARTL. REGT. 521915-07-21--- -


Powrót do strony głównej